Các khoản phụ cấp không phải đóng bảo hiểm từ ngày 01/01/2018Theo quy định, từ 1/1/2018, ngoài những khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc theo quy định hiện hành, sẽ bổ sung thêm nhiều khoản thu nhập của người lao động làm cơ sở tính đóng BHXH bắt buộc. Tuy nhiên, nhiều người có sự hiểu nhầm về cách tính đóng BHXH dựa trên tổng thu nhập (tất cả các khoản thu trong tháng) của người lao động.

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 1/1/2016 và hết năm 2017 được đóng dựa trên mức lương và phụ cấp lương. Từ ngày 1/1/2018, bảo hiểm xã hội bắt buộc đóng trên mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Như vậy, thông tin đóng bảo hiểm xã hội dựa trên tổng thu nhập từ 1/1/2018 là chưa chính xác.
dich vu lam bao cao tai chinh gia re tai quan thu duc
Các nội dung đóng BHXH đã được quy định rõ tại Điều 30 của Thông tư số 59/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, chỉ những nhóm phụ cấp lương xác định được cùng mức lương, có tính thường xuyên và ổn định sẽ được tính đóng BHXH. Còn những khoản phụ cấp lương gắn với kết quả làm việc của người lao động và có tính biến động thì sẽ không tính đóng BHXH.

Các khoản phụ cấp không phải đóng bảo hiểm từ ngày 01/01/2018
 Theo đó, sẽ có 14 khoản thu nhập không tính đóng BHXH từ tháng 1/2018, bao gồm:
Trung tâm dạy kế toán thực tế Tại tphcm
1. Tiền thưởng theo quy định tại điều 103 của bộ Luật lao động 2012
2.Tiền thưởng sáng kiến
3.Tiền ăn giữa ca
4.Tiền hỗ trợ xăng xe
5.Tiền hỗ trợ điện thoại
6.Tiền hỗ trợ đi lại
7.Tiền hỗ trợ giữ trẻ
8.Tiền hỗ trợ nhà ở
9.Tiền hỗ trợ nuôi con nhỏ

10. Tiền hỗ trợ người lao động có thân nhân bị chết
11. Tiền hộ trợ lao động có người thân kết hôn
12. Tiền hỗ trợ khi sinh nhật của người lao động
13. Tiền trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
14. Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khách ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP.
Theo BHXH Việt Nam, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng; cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.
dich vu thanh lap doanh nghiep tai huyen chuong my
[Read More...]


Hướng dẫn về chuyển đổi áp dụng chế độ kế toánDoanh nghiệp (DN) chúng tôi thuộc doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN), do kế toán trước chọn chế độ kế toán ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, nay muốn chuyển sang theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 thì có phải đăng ký bằng văn bản với cơ quan thuế hay không?

lop hoc ke toan tong hop thuc hanh tai long bien

Trả lời: Căn cứ tại Điều 4 Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán DNNVV quy định: Công ty TNHH, CTCP chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán, công ty hợp danh và DN tư nhân có quy mô lớn áp dụng chế độ kế toán DN ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

DNNVV áp dụng chế độ kế toán DN ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý DN và phải thực hiện ổn định ít nhất trong thời gian là 2 năm. Trường hợp chuyển đổi trở lại áp dụng chế độ kế toán DNNVV, thì DN phải thông báo lại cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.
Lớp học kế toán Tại nguyễn chính thanh đống đa
Căn cứ quy định trên, nếu công ty bạn đọc là DNNVV đã thông báo cho cơ quan thuế về việc áp dụng chế độ kế toán DN ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và đã thực hiện ổn định ít nhất trong thời gian 2 năm, nay (năm 2014) muốn chuyển đổi áp dụng chế độ kế toán DNNVV theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC thì phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý để tiến hành khai báo thuế theo đúng quy định của Nhà nước.
Nguồn TCTC
dich vu ke toan tron goi bao cao tai chinh tai quang ninh
[Read More...]


Cá nhân cho thuê nhà cần phải nộp những thuế gì?Cá nhân cho thuê nhà có phải nộp thuế hay không? Nếu có thì cần phải nộp những loại thuế nào? Bạn đọc cùng Kế Toán Hà Nội tìm hiểu qua nội dung bài chia sẻ dưới đây nhé:

1.  Thu nhập từ tiền cho thuê nhà hàng năm trên 100 triệu trở xuống
Trong trường hợp thu nhập từ tiền cho thuê nhà hàng năm nằm trong khoảng 100 triệu đồng trở xuống thì không kê khai và nộp thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập cá nhân.

Học kế toán Tại vĩnh phúc
Lưu ý: thu nhập từ tiền cho thuê nhà được tính là các thu nhập từ cho thuê nhà làm văn phòng, cho thuê nhà, đất làm địa điểm đặt trạm phát sóng…

⇒  Cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC, cơ sở đi thuê phải sử dụng Bảng kê thu mua hàng hóa : 01/TNDN (theo tư 78/2014/TT-BTC) kèm theo hợp đồng thuê địa điểm và chứng từ thanh toán để làm chứng từ hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp.

2. Thu nhập từ tiền nhà cho thuê trên 100 triệu trở lên thì nộp 3 loại thuế sau:
a) Thuế môn bài: 1 triệu đồng/năm

b) Thuế giá trị gia tăng: Bên cho thuê nhà kê khai và nộp thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên Giá trị gia tăng.

Số thuế Giá trị gia tăng phải nộp =  Doanh thu X 5%

c) Thuế thu nhập cá nhân:

Thuế Thu nhập cá nhân phải nộp = [(Doanh thu x 30%) – Các khoản giảm trừ] x thuế suất (%),

Trong đó:
dich vu lam bao cao tai chinh gia re tai quan binh tan
Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân được xác định theo hợp đồng, không phân biệt đã nhận được tiền hay chưa. Trường hợp bên thuê trả tiền thuê trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc xác định theo doanh thu trả tiền một lần.
Việc giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc (nếu có) chỉ được tính 1 lần. Trường hợp người nộp thuế vừa có thu nhập từ cho thuê nhà vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công hoặc có thu nhập từ kinh doanh, nếu người nộp thuế đã đăng ký giảm trừ gia cảnh tại nơi trả tiền lương, tiền công hoặc nơi kinh doanh thì tạm thu thuế Thu nhập cá nhân từ cho thuê nhà là 10%.
Thuế suất thuế Thu nhập cá nhân áp dụng theo biểu lũy tiến từng phần quy định tại chính sách thuế Thu nhập cá nhân tại TT 111/2013/TT-BTC.
Hồ sơ kê khai thuế bao gồm:
Hợp đồng thuê nhà. (Chú ý: hợp đồng thuê nhà từ 6 tháng trở lên phải công chứng)
Giấy chứng minh phô tô công chứng của cá nhân cho thuê nhà.
Giấy giới thiệu của Doanh Nghiệp cho người đi thuê nhà.
Kèm theo các giấy tờ mà cá nhân cho thuê nhà phải khai và ký

Tờ khai đăng ký thuế Thu nhập cá nhân theo mẫu 01/ĐK-TNCN
Tờ khai đăng ký thuế theo theo mẫu 03-ĐK-TCT
Tờ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo mẫu 09C/PL-TNCN (trường hợp cá nhân cho thuê nhà chưa làm thủ tục giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc này ở bất kỳ nơi trả thu nhập cho họ)
Giấy đề nghị cấp hoá đơn bán lẻ
Tờ khai thuế Môn bài
Tờ khai thuế Giá trị gia tăng theo mẫu 05/GTGT.
Bộ hồ sơ đầy đủ gồm các giấy tờ ghi trên được bán tại các Chi cục Thuế.

Thời hạn kê khai và nộp thuế chậm nhất 10 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng thuê nhà

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp nộp thay cho cá nhân có nhà cho thuê các khoản thuế trên thì thể hiện rõ trong hợp đồng để tính vào chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp. dich vu thanh lap doanh nghiep tron goi tai thanh tri
[Read More...]


Mạo danh cán bộ cục thuế, ép doanh nghiệp mua tài liệu giá caoVới thủ đoạn tinh vi, một số đối tượng đã giả danh các cán bộ, Thanh tra cục Thuế để mời chào, ép doanh nghiệp mua sách, tài liệu liên quan với giá cao nếu không sẽ bị kiểm tra, xử lý.


Mới đây, PV báo Người Đưa Tin nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, về việc xuất hiện tình trạng các đối tượng giả danh cán bộ, Thanh tra cục Thuế gọi điện thoại đến đe dọa, yêu cầu mua tài liệu, sách pháp luật với giá cao.

Để làm rõ những thông tin phản ánh, PV đã có buổi làm việc với một doanh nghiệp đóng tại đường Trần Cao Vân, TP.Huế.

lop hoc ke toan tong hop thuc hanh tai bac ninh
Theo đại diện của doanh nghiệp này cho biết, vào ngày 19/3, có một người phụ nữ gọi điện đến cho đơn vị và tự nhận là Thanh tra của cục Thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế. Lập tức, người này liền đặt vấn đề và yêu cầu doanh nghiệp phải mua sách về pháp luật liên quan đến vấn đề thuế với giá từ 350.000 - 400.000 đồng, nếu không doanh nghiệp sẽ bị kiểm tra xử lý.

“Với sự cảnh giác cao độ, tôi mới hỏi lại người phụ nữ này rằng, vậy chị có biết Chánh thanh tra của đơn vị tên là gì không? Thì đường dây bên kia lập tức tắt máy”, vị đại diện doanh nghiệp này nói.

Ngay sau đó, PV liền liên hệ vào số điện thoại 0904.782.0xx mà phía doanh nghiệp phản ánh để xác minh, bất ngờ có giọng nói của người phụ nữ bắt máy. Tuy nhiên, không nói thêm câu nào, người này liền dập máy.

Trao đổi với PV, ông Trần Minh Đức, Thường trực hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay, các đối tượng gọi điện đến doanh nghiệp thường tự xưng là người đang công tác tại Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước hoặc Thanh tra tại các cục thuế. Những đối tượng này thường lên mạng để dò tìm số điện thoại của các doanh nghiệp rồi sau đó gọi điện đến đe dọa để bán sách hoặc tài liệu.

Theo ông Đức, thủ đoạn của các đối tượng này rất tinh vi, sau khi mời chào được các doanh nghiệp mua sách, nhằm tránh bị phát hiện, các đối tượng mạo danh sẽ giao hàng qua đường bưu điện.

Trung tâm đào tạo kế toán thực tế Tại nguyễn chính thanh đống đa
Ông Đức cho biết thêm, mỗi khi có các số điện thoại lạ gọi đến đặt vấn đề mua sách, tài liệu, các doanh nghiệp phải xác minh danh tính của các số điện đang liên lạc đến. Đồng thời, các doanh nghiệp này nên gọi điện đến đường dây nóng của các đơn vị trên thông báo sự việc để có biện pháp xử lý.

Liên quan đến vấn đề này, ông Hà Văn Khoa, Phó Cục trưởng cục Thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin, thời gian qua, cơ quan này nhận được nhiều phản ánh của các doanh nghiệp trên địa bàn về việc có các cá nhân mạo danh là cán bộ công chức thuế để mời chào, dụ dỗ doanh nghiệp, đưa tiền hoặc mua sách.

Theo ông Khoa, sau khi nắm được thông tin, cục Thuế Thừa Thiên - Huế cũng đã phát đi văn bản gửi đến tổng cục Thuế, UBND tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, hội Doanh nhân trẻ của tỉnh này để cảnh báo tình trạng trên.

Ông Khoa cho biết, các đối tượng này dùng chiêu bài mạo danh cán bộ, công chức đang công tác tại thanh tra, kiểm tra thuế các cấp để mời chào, ép doanh nghiệp mua sách, tài liệu, hợp đồng tài trợ cho các hoạt động in, xuất bản sách hoặc ấn phẩm chính sách thuế, cẩm nang thuế.

“Cục Thuế Thừa Thiên - Huế không có chủ trương cũng như cho các cán bộ, công chức gọi điện, mang tài liệu đến mời chào các doanh nghiệp hay mang sách tài liệu đi bán. Hiện, cơ quan vẫn đang xác minh các số điện thoại gọi đến cho các doanh nghiệp. Trong trường hợp có các đối tượng gọi điện mạo danh nhằm *******, chúng tôi khuyến cáo các doanh nghiệp nên liên lạc theo số điện thoại 0234.3821472 của cục Thuế tỉnh, để có biện pháp ngăn chặn, xử lý”, ông Khoa nhấn mạnh.

Theo Công Định - baomoi.com dich vu thanh lap doanh nghiep tai huyen thanh oai
[Read More...]


TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

Return to top of page