Nhiều “lỗ hổng” pháp lí trong đầu tư ra nước ngoàiĐầu tư ra nước ngoài tăng nhanh trong những năm gần đây nhưng hiệu quả của các dự án vẫn chưa thể hiện rõ rệt. Cơ chế giám sát, quản lí hoạt động đầu tư ra nước ngoài vẫn còn thiếu và yếu.

Tăng nhanh số vốn

Theo số liệu mới của Cục Đầu tư nước ngoài- Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình đầu tư ra nước ngoài, trong năm 2012, đã có 84 dự án đầu tư ra nước ngoài được cấp phép với tổng vốn đăng ký là 1,41 tỷ USD (cao hơn 9 dự án và 1,1 tỉ USD so với con số ước tính cuối năm 2012). Năm 2012 có 9 dự án tăng vốn, với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 132,25 triệu USD. Như vậy, vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm của các doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài trong năm 2012 đạt 1,546 tỷ USD, bằng 61,11% so với năm 2011.

Vốn thực hiện của đầu tư ra nước ngoài trong năm 2012 đạt khoảng 1,2 tỷ USD, tăng 28% so với năm 2011, không thay đổi so với con số ước tính mà Cục Đầu tư nước ngoài công bố cuối tháng 12-2012.

Tính đến 31-12-2012 đã có 719 dự án đầu tư ra nước ngoài được cấp phép với tổng vốn đầu tư 29,23 tỷ USD, trong đó vốn của nhà đầu tư Việt Nam đạt 12,87 tỷ USD.

Vốn thực hiện lũy kế đến nay đạt khoảng 3,8 tỷ USD; trong đó khoảng 2,9 tỷ USD trong lĩnh vực dầu khí; gần 500 triệu USD trong lĩnh vực trồng cây cao su, khoảng 400 triệu USD trong lĩnh vực thủy điện; viễn thông 249 triệu USD… Vốn đầu tư thực hiện tại Lào đạt khoảng 691 triệu USD; Campuchia đạt trên 621 triệu USD.

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết: Tính đến nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã chuyển về nước khoảng 430 triệu USD, bằng 11,3% tổng vốn đầu tư đã thực hiện. Các hoạt động đầu tư ra nước ngoài đã tạo ra việc làm cho hàng nghìn lao động Việt Nam và hàng vạn lao động của nước tiếp nhận đầu tư, đặc biệt là Lào và Campchia, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân của nước bạn.

Trong lĩnh vực trồng cây công nghiệp, hiện các doanh nghiệp Việt Nam đã trồng được khoảng 130.000 ha cao su tại Lào và Campuchia (Lào khoảng 80.000 ha; Campuchia khoảng 50.000 ha). Vườn cây sinh trưởng tốt. Một phần diện tích khoảng (10.000 ha) cây cao su tại Lào đã được đưa vào khai thác từ năm 2013.

Cần quản lí chặt chẽ

Tuy nhiên, đầu tư ra nước ngoài gia tăng trong thời gian gần đây, trong khi nền kinh tế trong nước đang gặp nhiều khó khăn, cần nguồn lực để đầu tư cũng khiến Cục Đầu tư nước ngoài bày tỏ quan ngại. Cục Đầu tư nước ngoài cho rằng cần phải có giải pháp cân đối phù hợp bảo đảm cân đối vĩ mô của nền kinh tế được ổn định.

Mặt khác, một số lĩnh vực đầu tư quan trọng tại Lào và Campuchia chậm được triển khai thực hiện, ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của bạn. Một số dự án đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện có nảy sinh một số vấn đề vướng mắc với người dân trong vùng dự án.

Trước đó, ngày 7-3-2013, tại Hà Nội, đoàn giám sát của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về việc "Thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư ra nước ngoài từ năm 2006 đến nay" đã tổ chức họp để nghe báo cáo của một số bộ, ngành, doanh nghiệp.

Báo cáo đánh giá hoạt động đầu tư ra nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày cho biết phần lớn các dự án đầu tư quy mô lớn đang trong giai đoạn đầu của quá trình đầu tư nên hiệu quả kinh tế tức thì của đầu tư ra nước ngoài chưa lớn và chưa có những đóng góp đáng kể cho việc phát triển kinh tế - xã hội trong nước trong thời gian qua. Nhưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng các dự án này sẽ đóng góp tích cực cho nền kinh tế Việt Nam trong những năm sắp tới.

Trung tâm kế toán thực hành Tại hải phòng Về những khó khăn, hạn chế, các ý kiến trong cuộc họp cũng thống nhất đánh giá, hầu hết các văn bản quy định về hoạt động đầu tư ra nước ngoài mới dừng lại các nghị định, thông tư hướng dẫn. Thậm chí Nhà nước còn chưa có quy định cụ thể liên quan đến các vấn đề đã phát sinh trên thực tế như hoạt động đầu tư gián tiếp của các doanh nghiệp, quản lí vốn Nhà nước đầu tư ra nước ngoài, sử dụng vốn và lợi nhuận để tái đầu tư ở nước ngoài.

lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại đống đa Trên cơ sở đánh giá bước đầu kết quả đầu tư ra nước ngoài, các ý kiến đề nghị các cơ quan quản lí nhà nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn, thực hiện việc rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập. Đồng thời bổ sung thêm các quy định cần thiết để bảo đảm tính pháp lí cao hơn cho các hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

Đối với lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài có sử dụng vốn đầu tư của nhà nước, cần phải bổ sung các quy định chặt chẽ hơn về quy trình, thủ tục, thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài; đồng thời kèm theo các cơ chế quản lí, kiểm tra, giám sát hoạt động này. Phát huy vai trò của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp có dự án đầu tư ra nước ngoài.
dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại bắc ninh Theo baohaiquan

[Read More...]


TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

Return to top of page