Phê duyệt 48 khu vực dự trữ khoáng sản quốc giaNgày 06/5/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 645/QĐ-TTg phê duyệt 48 khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia với 10 loại khoáng sản, trong đó: than năng lượng 6 khu vực; quặng apatit 3 khu vực; quặng chì – kẽm 01 khu vực; và 01 khu vực dự trữ quặng cromit; 23 khu vực dự trữ quặng titan; 03 khu vực dự trữ quặng bauxit; 04 khu vực dự trữ quặng sắt laterit; 04 khu vực dự trữ đá hoa trắng; 02 khu vực dự trữ cát trắng; 01 khu vực dự trữ quặng đất hiếm.

Theo quyết định này, các khu mỏ đang hoạt động khoáng sản hợp pháp và các khu mỏ đã đưa vào quy hoạch hoạt động khoáng sản đến năm 2020 không thuộc khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia. Các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia chỉ được xem xét điều chỉnh bổ sung vào quy hoạch hoạt động khoáng sản trước năm 2020 khi có biến động lớn về nhu cầu sử dụng khoáng sản của các ngành kinh tế hoặc khi khu vực dự trữ trùng với khu vực xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia.
Trung tâm kế toán thực hành Tại nam định Riêng các khu vực khoáng sản không thuộc loại khoáng sản dự trữ, nằm trong khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, được xem xét quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nếu chúng phân bố thành các thân vỉa độc lập và việc thăm dò, khai thác không ảnh hưởng đến khoáng sản dự trữ.
Học kế toán tổng hợp thực hành Tại biên hòa Quyết định cũng nêu rõ, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương có trách nhiệm lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản phù hợp với các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia đã khoanh định.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại hà đông


Responses

0 Respones to "Phê duyệt 48 khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia"

Đăng nhận xét

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

Return to top of page