Tháng 4, còn nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt độngTheo Cục Quản lí đăng kí kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 4-2014, cả nước có 7.373 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng kí 45.425 tỷ đồng, giảm 1,5% về số doanh nghiệp và tăng 29,5% về số vốn đăng kí so với tháng 3-2014.

Nguồn: Cục Quản lí đăng kí kinh doanh
Trong tháng 4-2014 có 694 doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục giải thể doanh nghiệp, tăng 0,6% so với tháng 3-2014.
Đáng lưu ý là số doanh nghiệp gặp khó khăn phải ngừng hoạt động trong tháng 4-2014 lên tới 5.260 doanh nghiệp, tăng 20,7% so với tháng 3-2014 (trong đó, số doanh nghiệp đăng kí tạm ngừng hoạt động là 883 doanh nghiệp, số doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế là 3.683 doanh nghiệp).
Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2014, cả nước có 25.729 doanh nghiệp đăng kí thành lập mới với số vốn đăng kí 143.408 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2013 thì số doanh nghiệp đăng kí thành lập mới tăng 8,1% và số vốn đăng kí tăng 16,2%.
Đáng chú ý, tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể hoặc đăng kí tạm ngừng hoạt động có thời hạn hoặc ngừng hoạt động nhưng không đăng kí trong 4 tháng đầu năm là 21.489 doanh nghiệp, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2013.
Trong đó: Số doanh nghiệp đăng kí tạm ngừng hoạt động có thời hạn là 4.725 doanh nghiệp, tăng 9,2%; Số doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng không đăng kí là 13.489 doanh nghiệp, tăng 10,1%; Số doanh nghiệp giải thể là 3.275 doanh nghiệp, tăng 7,2%.
Trung tâm kế toán thực hành Tại thái bình Số doanh nghiệp khó khăn rơi vào tình trạng ngừng hoạt động nay quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2014 là 5.863 doanh nghiệp.
Trong 4 tháng đầu năm 2014, hầu hết các vùng kinh tế trên cả nước đều có sự gia tăng về số doanh nghiệp thành lập mới so với cùng kỳ năm 2013. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp tại vùng Đồng bằng Sông Cửu Long lại có sự sụt giảm về số lượng doanh nghiệp thành lập mới so với cùng kỳ năm trước (giảm 9,6%) so với các vùng khác trên cả nước. Các địa phương có mức giảm tương đối mạnh là Hậu Giang (giảm 40,5%), Trà Vinh (giảm 39,8%), Sóc Trăng (giảm 34%).
Học kế toán tổng hợp thực hành Tại biên hòa Theo Cục Quản lí đăng kí kinh doanh, các vùng kinh tế vẫn có số doanh nghiệp dừng hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2014 tăng so với cùng kỳ năm 2013. Tuy nhiên một số vùng đã có tỷ lệ tăng thấp hơn so với cùng kỳ năm trước như Đồng bằng Sông Hồng tăng 0,3%; Tây Nguyên tăng 1,7%.
Các doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể hoặc đăng kí tạm ngừng hoạt động có thời hạn hoặc ngừng hoạt động nhưng không đăng kí vẫn tập trung chủ yếu tại các địa phương trọng điểm như: Thành phố Hồ Chí Minh có 7.617 doanh nghiệp; Hà Nội có 4.582 doanh nghiệp; Hải Phòng có 585 doanh nghiệp; Đà Nẵng có 660 doanh nghiệp. dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại hải phòng


TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

Return to top of page