Tiếp tục triệt để tiết kiệm chiBộ Tài chính đã giải đáp kiến nghị của tỉnh Bắc Kạn khi cho rằng việc tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi vào thời điểm cuối năm là rất khó khăn đối với các cơ quan, địa phương, một số chương trình khó đạt được mục tiêu đề ra, do đó, kiến nghị Chính phủ xem xét quy định tiết kiệm cho phù hợp.

Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên sẽ được bù đắp phần hụt thu. Ảnh Internet.
Bộ Tài chính cho biết, do kinh tế năm 2013 khó khăn đã ảnh hưởng đến thu cân đối NSNN năm 2013 và một số năm tiếp theo được dự báo còn tiếp tục khó khăn. Bên cạnh đó, tình trạng lãng phí còn xảy ra ở nhiều lĩnh vực (cả trong chi đầu tư xây dựng cơ bản và chi thường xuyên, nhất là kinh phí đoàn ra, hội nghị, hội thảo,…).
Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24-5-2013 yêu cầu các bộ, ngành và địa phương thực hiện tiết kiệm, trong đó có nội dung: Thực hiện tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên của những tháng cuối năm 2013 (không bao gồm các khoản: chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản chi cho con người theo chế độ; tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo dự toán đầu năm và tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm đang giữ lại ở các cấp ngân sách).
Đồng thời trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 15395/BTC-NSNN ngày 11-11-2013, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý phương án sử dụng số tiết kiệm chi thường xuyên NSNN và nguồn dự phòng ngân sách địa phương năm 2013.
Cụ thể, số tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên 7 tháng cuối năm 2013 thuộc ngân sách cấp nào được bổ sung vào dự phòng ngân sách cấp đó và được tổng hợp chung vào phần 50% dự phòng ngân sách giữ lại để chủ động xử lý theo hướng đối với các địa phương hụt thu cân đối ngân sách địa phương, sử dụng nguồn dự phòng này để bù đắp số hụt thu; trường hợp còn dư nguồn thì được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu chi cấp thiết phát sinh trên địa bàn, tập trung ưu tiên cho các nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và đảm bảo an sinh xã hội…
Trung tâm kế toán thực hành Tại bắc ninh Đối với các địa phương không bị hụt thu cân đối ngân sách địa phương, thì được sử dụng nguồn dự phòng này để xử lý các nhiệm vụ cấp thiết phát sinh trên địa bàn, tập trung ưu tiên cho các nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, bảo đảm an sinh xã hội, thanh toán nợ khối lượng đầu tư xây dựng cơ bản (nếu có)… và dành nguồn thỏa đáng chuyển sang năm 2014 để chủ động trong điều hành ngân sách của địa phương (bao gồm cả việc xử lý cho các nhiệm vụ đã giảm, giãn tiến độ thực hiện trong năm 2013 nhưng phải tiếp tục thực hiện trong năm 2014).
Theo Bộ Tài chính, tinh thần tiết kiệm được thực hiện theo hướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, cắt giảm các khoản chi không cấp thiết, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi để tập trung vốn, kinh phí cho các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của các chương trình. Vì vậy, việc tiết kiệm chi này sẽ tập trung nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đảm bảo các chương trình đạt hiệu quả, mục tiêu đề ra.
Theo tổng kết của Bộ Tài chính, trong năm 2013, trước tình hình thu ngân sách khó khăn, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg trong đó yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp để tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên còn lại của 7 tháng cuối năm 2013 (khoảng 3.100 tỷ đồng), không bổ sung nguồn kinh phí ngoài dự toán để mua xe ô tô. Ngoài ra, cắt giảm dự toán chi, thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đối với số vốn đầu tư và kinh phí thường xuyên đến ngày 30-6-2013 chưa phân bổ hoặc phân bổ, sử dụng không đúng quy định; dành tối thiểu 50% nguồn dự phòng ngân sách các cấp để đảm bảo cân đối NSNN…
Học kế toán tổng hợp thực hành Tại nam định Bộ Tài chính cũng yêu cầu các địa phương chủ động sắp xếp, điều chỉnh các nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng thu NSNN, phấn đấu thu quyết liệt để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương. Tổng số kinh phí cắt giảm, giãn chi thực hiện trong năm 2013 khoảng 22.700 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương khoảng 13.700 tỷ đồng và ngân sách địa phương khoảng 9.000 tỷ đồng. dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại hải phòng


Responses

0 Respones to "Tiếp tục triệt để tiết kiệm chi"

Đăng nhận xét

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

Return to top of page