Tổng cục Hải quan: Làm rõ số liệu công bố thông tin về cán cân xuất nhập khẩuTrên các phương tiện thông tin đại chúng thời gian qua có đề cập tới sự “vênh” số liệu về cán cân xuất nhập khẩu tháng 1/2014 giữa Tổng Cục Thống kê, Bộ Công Thương và Tổng Cục Hải quan (TCHQ). Tổng Cục Hải quan cho biết thêm một số thông tin xung quanh việc còn chưa thống nhất giữa số liệu thống kê này.

Dưới đây là một ví dụ: Bảng trị giá XK, NK hàng hóa và cán cân thương mại tháng 1/2014 theo số liệu ước tính Liên Bộ và số liệu thực tế của Tổng cục Hải quan.

Nhìn vào Bảng thống kê trên có thể thấy cán cân thương mại trong tháng 1/2014 giữa số liệu ước tính Liên Bộ và số liệu của Tổng Cục Hải quan có sự khác nhau rất rõ. Trong khi theo số ước tính liên Bộ, trong tháng 1/2014, cán cân thương mại của Việt Nam thâm hụt 100 triệu USD, thì số liệu do TCHQ công bố lại thặng dư tới 1,44 tỉ USD. Tại sao có sự khác nhau rất lớn như vậy? Đâu là con số chính xác để phục vụ cho công tác hoạch định của cấp có thẩm quyền và để cả cho các DN định hướng trong quá trình sản xuất kinh doanh?
Theo TCHQ, sở dĩ có sự khác nhau này do nguồn thống kê được sử dụng khác nhau. Hiện nay, có hai số liệu thống kê: Thứ nhất, là số liệu ước tính do Tổng cục Thống kê, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố/báo cáo; Thứ hai là số liệu thống kê thực tế do Tổng cục Hải quan công bố/báo cáo.
Số liệu ước tính liên Bộ: Là số liệu ước tính trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của tháng hiện thời được công bố bởi Liên Bộ (gồm Bộ KH&ĐT, Bộ Công thương; NH Nhà nước, Tổng cục Thống kê và Tổng cục Hải quan) phục vụ phiên họp thường kỳ Chính phủ. Số ước tính Liên Bộ hàng tháng được xây dựng dựa trên các nguồn số liệu: Số liệu thực tế 15 ngày đầu tháng do Tổng cục Hải quan thống kê; số liệu do các Bộ ngành tổng hợp từ hiệp hội, doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Số ước tính Liên Bộ được Tổng cục Thống kê công bố tại mục “Thông tin Thống kê hàng tháng” trên Trang Thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê (tại địa chỉ: http://ww.gso.gov.vn) và qua các kênh thông tin khác. Số ước Liên Bộ cũng được công bố bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương… Ngoài ra, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thông báo số ước Liên Bộ sau khi kết thúc các phiên họp thường kỳ của Chính phủ.
Trung tâm kế toán thực hành Tại hải phòng Số liệu thực tế của Tổng cục Hải quan: Là số liệu thực tế được xử lý và tổng hợp từ tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các chứng từ kèm hồ sơ hải quan. Đây là số liệu được Tổng cục Hải quan thống kê định kỳ hàng tháng và được công bố tại Chuyên mục “Thống kê Hải quan” trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ: http://www.customs.gov.vn theo “Lịch Công bố Thông tin thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2014” đã được phê duyệt. Số liệu thực tế do Tổng cục Hải quan công bố thường có độ trễ khoảng 10-15 ngày sau khi kết thúc tháng. Hiện nay, Tổng cục Hải quan công bố số liệu xuất nhập khẩu hàng hóa ở 3 trạng thái thông tin: thông tin sơ bộ, thông tin điều chỉnh và thông tin chính thức.
Học kế toán tổng hợp thực hành Tại thủ đức Tổng Cục Hải quan cũng lưu ý người sử dụng số liệu cần hiểu rõ và hiểu đúng thông tin công bố/báo cáo ở hai dạng số liệu ước tính Liên Bộ và số liệu thống kê thực tế của Hải quan để phục vụ cho công việc cụ thể của đơn vị một cách phù hợp nhất. dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại từ liêm


Responses

0 Respones to "Tổng cục Hải quan: Làm rõ số liệu công bố thông tin về cán cân xuất nhập khẩu"

Đăng nhận xét

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

Return to top of page